top of page
gümüş nedir
silver.jpg

Gümüş Nedir

Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram, atom numarası 47’dir. Ergime noktası 961,9 °C, kaynama sıcaklığı 1950 °C, özgül ağırlığı ise 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğe sahiptir.

Gümüş, dövülebilen, ışığı çok iyi yansıtan, sünek bir metaldir.

gold.jpg

Altın Nedir

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Copy_of_1800x1000_Types_of_Rings_Blog_18

Gümüş Kararırmı
Nasıl Kullanmalıyım

Gümüş Takılarınızı Hava almayan kutularda saklamalısınız

PRafü

m çamaşır suyu deniz suyu gibi agresif sıvılardan uzak tutunuz

Banyo ve terleme sonrası mutlaka yumuşak kuru bezle kurulayınız

Altın nedir
kararırmı
bottom of page